Arbeidsdeskundig onderzoek

Gespecialiseerd in arbeidsdeskundige vraagstukken

DE MEEST EFFECTIEVE ROUTE NAAR HERSTEL VAN UW WERKNEMER

MCZ is gespecialiseerd op gebied van arbeidsdeskundig advies. Met een team van ervaren arbeidsdeskundigen, adviseren wij werkgevers aan de hand van een arbeidsdeskundig onderzoek, in geval van langdurige ziekte van een medewerker.

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt veelal ingezet wanneer er twijfels zijn of een werknemer volledig kan herstellen voor de eigen functie. Een arbeidsdeskundige stelt vast wat de arbeidsmogelijkheden van een werknemer zijn. Er wordt gekeken naar de geschiktheid voor het eigen werk, eventueel met aanpassingen of naar ander werk binnen de organisatie. Blijkt dit niet mogelijk, dan volgt advies over een mogelijk vervolgtraject buiten uw organisatie.

Arbeidsdeskundig onderzoek is een essentieel onderdeel van de Poortwachtersbeoordeling, uit de Wet Verbetering Poortwachter.

MCZ heeft daarnaast veel ervaring en inzicht in beoordelingen door UWV (door jarenlange detacheringen bij het UWV), zoals de toetsing van het re-integratieverslag, beoordeling van het deskundigenoordeel en de eventuele toekenning van een WIA-uitkering. Dit geldt ook voor de WAO en Ziektewet.

Onze werkwijze

In heldere stappen aan u uitgelegd

Gesprek werkgever

De arbeidsdeskundige van MCZ gaat allereerst met u als werkgever in gesprek. We bespreken de situatie en mogelijkheden op gebied van arbeidsdeskundig advies en arbeidsdeskundig onderzoek.

Gesprek werknemer

Vervolgens volgt een gesprek met uw medewerker. Onze arbeidsdeskundige pakt dit zorgvuldig aan, gebruikmakend van zijn of haar deskundigheid en uitgebreide ervaring. Via diverse methodes en technieken brengen we een volledig werknemersprofiel in kaart.

Overleg met bedrijfsarts

De arbeidsdeskundige bespreekt, zonder inzage in de medische gegevens van uw medewerker, de situatie met de bedrijfsarts.

Bedrijfsonderzoek en werkplek onderzoek

Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt aangevuld met een bedrijfsonderzoek en werkplekonderzoek, die door onze arbeidsdeskundige op locatie wordt uitgevoerd.

Arbeidsdeskundig advies

De arbeidsdeskundige van MCZ rapporteert u uitgebreid over de uitgevoerde onderzoeken en over de belastbaarheid en arbeidsongeschiktheid van uw werknemer.

Arbeidsdeskundig rapport

Wij geven u als werkgever een onafhankelijk advies, helder en deskundig. Met mogelijke vervolgstappen en een antwoord op de vraag: ‘Hoe nu verder?’

Referenties:

Bilfinger Industrial Services

Met haar effectieve werkwijze ondersteunt MCZ onze doelstelling om zorgvuldig en voortvarend onze zieke medewerkers te re-integreren.
De onderzoeken zijn helder, de rapporten duidelijk en keurig op tijd en boven alles, de samenwerking is bijzonder prettig en levert een goede bijdrage aan ons verzuimbeleid.N

Natalie Ligthart Braber, Senior HR business partner & Personnel development – Bilfinger Industrial Services Nederland B.V.

Referenties:

De Rijke Group

De Rijke Group maakt sinds drie jaar gebruik van MCZ voor het uitvoeren van arbeidsdeskundig onderzoek. Wanneer een medewerker langdurig arbeidsongeschikt is, schakelen wij na 1 jaar MCZ in om de mogelijkheden voor re-integratie in spoor 1 en/of 2 in kaart te brengen. Wij werken graag met MCZ vanwege hun deskundige advies, duidelijke en volledige rapportages en korte communicatielijnen. Daarnaast wordt vooral de persoonlijke aanpak – zowel naar ons als werkgever als ook naar onze medewerkers – als zeer prettig ervaren.

Ramona de Roode, HR Business Partner – De Rijke Group

Referenties:

GGZ Westelijk Noord-Brabant

In onze organisatie hadden we in het kader van verzuimbegeleiding met name in relatie tot arbeidsdeskundig advies steeds meer behoefte aan externe expertise. De deskundigheid hebben we gevonden bij MCZ. Met Alexander Geyssens werken we inmiddels al weer enkele jaren samen. Wij zien hem niet als leverancier maar als onderdeel van ons team. De vertrouwensband die we hebben opgebouwd, zorgt voor een open samenwerking. Ook op tijden dat hij niet werkzaam is bij onze instelling kunnen we altijd een beroep op hem doen, dat is precies wat we nodig hebben.

Marjon van den Berk, adviseur Verzuim & Re-integratie – GGZ Westelijk Noord-Brabant

Vaak gestelde vragen

Wij geven u de passende antwoorden

Wat is arbeidsdeskundig onderzoek?

Bij een arbeidsdeskundig onderzoek doet een deskundige onderzoek naar de werksituatie van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer. Het doel is om enerzijds meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden, de beperkingen en de geschiktheid van de werkplek. En anderzijds in de mogelijkheden en capaciteiten op gebied van inzetbaarheid en belastbaarheid van de medewerker.

Wanneer wordt een arbeidsdeskundig onderzoek ingesteld?

Er is geen standaard moment in het verzuimproces van een medewerker waarop een arbeidskundig onderzoek moet plaatsvinden. In elk verzuimdossier zal steeds de afweging gemaakt moeten worden op welk moment het arbeidskundig onderzoek de meeste toegevoegde waarde heeft. Daarnaast is het een essentieel onderdeel van de Poortwachtersbeoordeling, uit de Wet Verbetering Poortwachter.

Hoe wordt een arbeidsdeskundig onderzoek ingesteld?

Bij MCZ doorlopen we een 6-stappen plan. Na een eerste gesprek met de werkgever wordt een gesprek met de werknemer gehouden. Daarna volgt overleg met de bedrijfsarts en wordt een bedrijfsonderzoek en werkplekonderzoek uitgevoerd. Tenslotte volgt het arbeidsdeskundig advies, wat we met u bespreken en dit wordt uitvoering gerapporteerd in een arbeidsdeskundig rapport met een helder en deskundig advies.

Wat zijn de kosten van een arbeidsdeskundig onderzoek?

Afhankelijk van de benodigde stappen en de duur van een arbeidsdeskundig advies of arbeidsdeskundig onderzoek binnen uw organisatie, wordt het tarief bepaald. Neem vrijblijvend contact met ons op, zodat we aan de hand van uw situatie een passend tarief kunnen voorstellen.

Waarom MCZ voor arbeidsdeskundig advies?

Veel re-integratiebureaus richten zich sec op re-integratietrajecten. Bij MCZ weten we dat aanvullend arbeidsdeskundig onderzoek een grote meerwaarde betekent. Ons onderzoek richt zich op een totaal werknemersprofiel en de verbeterkansen hierin. Dit vergroot de kans op succes aanzienlijk.

Wat is uw opbrengst na een traject via MCZ

  • Langdurige uitval van uw werknemer(s) wordt voorkomen of verkort.
  • Schadelasten worden tot een minimum beperkt.
  • Het MCZ arbeidskundig onderzoek voldoet aan de verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter.
  • Na het advies van MCZ weten u waar u aan toe bent en dit geldt ook voor uw medewerker.

Download onze brochure

Zodat u het in PDF kunt opslaan of afdrukken