De arbeidsdeskundige

07-07-2020

Door: Koen van Geesbergen, arbeidsdeskundige en mede-eigenaar MCZ

Als arbeidsdeskundige binnen MCZ behoren we tot een groep van ongeveer 2000 arbeidsdeskundigen in Nederland. Een arbeidsdeskundige is een expert die veel weet over de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten van verzuim.

Een arbeidsdeskundige kan verschillende rollen aannemen. Hij werkt bijvoorbeeld als adviseur, coach of beoordelaar. Dit doet hij in opdracht van verschillende partijen, zoals: werkgever, UWV, arbodienst, re-integratiebureau, rechtbank of verzekeraar. Het meest bekend zijn arbeidsdeskundigen van hun werk voor werkgevers en UWV. De arbeidsdeskundigen van MCZ werken veelal voor werkgevers, verzekeraars, arbodiensten. 

Als arbeidsdeskundige horen wij onze kennis op peil te houden door cursussen en opleidingen te volgen en veel te lezen over ons vakgebied. Zo up-to-date mogelijk zijn. Maar we hebben ook te maken met de richtlijnen vanuit onze beroepsgroep. Zo hebben we een gedragscode en ook tuchtrecht.

Een aantal conclusies n.a.v. recente uitspraken van ons Arbeidsdeskundig Tuchtcollege zijn:

  • Professionele distantie is van belang. In dit geval ging het om een al te familiaire band tussen de werknemer en de arbeidsdeskundige. Dat is niet gewenst;
  • Toepassen van hoor en wederhoor. Standaard hoeft volgens de gedragscode een rapportage niet in concept te worden voorgelegd. De praktijk wijst echter uit dat hier wel behoefte aan is. Als MCZ-arbeidsdeskundige leggen de rapportage altijd in concept voor aan de betrokken partijen, wel met respect voor de privacy van beiden. Door de voorlegging in concept willen we de transparantie van ons werk vergroten.

Klik hier voor het betreffende artikel naar de uitspraak van het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege.

Heeft u vragen over onze werkwijze als arbeidsdeskundige of op het gebied van arbeidsdeskundig onderzoek of arbeidsdeskundig advies? Schroom niet om contact op te nemen!

.

Laatste artikelen

Imilde Kuehn-Gaspar gestart als Bedrijfscounsellor bij MCZ

In ons werk draait het in alle aspecten om mensen. Daarom stellen wij graag onze MCZ medewerkers aan u voor. Dit zijn allemaal ervaren en betrokken arbeidsdeskundigen, re-integratie coaches, loopbaanadviseurs of counsellors.

Imilde Kuehn-Gaspar is sinds augustus 2020 gestart als Bedrijfscounsellor bij MCZ. Ze stelt zich graag persoonlijk aan u voor:

Al vanaf mijn 24 jaar ben ik werkzaam in de wereld van ‘mens en werk’. Ik ben gestart als intercedente in de uitzendbranche, daarna werkzaam geweest als arbeidsadviseur, werkcoach en trainer bij het CWI/UWV en toen overgestapt in de functie maatschappelijk makelaar in het sociaal domein.

Sinds 2008 ben ik, parallel aan mijn maatschappelijk makelaarschap, me gaan buigen over ziekteverzuim, de WVP – trajecten, maar ook WGA-ERD, WW-ERD-dossiers & outplacement. De combinatie van al wat ik heb mogen horen en zien, heeft mij doen besluiten om mij om te scholen in counselling en mij vooral te gaan richten op de preventie!

Counselling is kortdurende, oplossingsgerichte begeleiding (psychosociaal).

Preventie, hier zit de winst! Het op tijd herkennen van je risico’s en daarop inspelen! Zowel werkgever als werknemer zouden meer mogen luisteren naar signalen. Werknemers die uitvallen door mentale klachten, vallen vaak langdurig uit. Bedrijfscounselling inzetten, al bij de eerste signalen, is een manier om ziekteverzuim, evt. motivatieproblemen of disbalansen op te lossen. Je hoeft niet te wachten op uitval! Sinds 2017 heb ik mij hierin gespecialiseerd en inmiddels al heel veel mooie trajecten mogen begeleiden.

Mijn uitgangspunt is: "Iedereen wil op zijn manier waardevol/betekenisvol zijn en wil graag ‘meedoen". Naast werk heeft iemand ook zijn privézaken en zichzelf, dit heeft allemaal invloed op elkaar. De vraag is, waar kan ik iemand ondersteunen zodat hij/zij niet omvalt of bij inmiddels ontstane disbalans, hoe kan iemand weer stevig genoeg terug naar zijn werkplek. Hoe krijgt iemand weer de regie terug op zaken? Het kan gaan om privéproblemen en/of zaken die op de werkvloer spelen. We kijken uiteraard breed, denkbaar is of het werk, de functie en/of de situatie nog wel bij iemand past. Wat maakt iemand weer meer bevlogen? 

Bij MCZ - Schakel naar Werk is men ook van mening dat preventie een zeer belangrijke winstfactor is. Dit maakt dat ik mij met groot plezier heb aangesloten bij MCZ. Ik ga graag met de mens in gesprek en kan ondersteunen geven op het (terug)vinden van de balans tussen werk en privé, hoe omgaan met veranderingen, verbetering vinden in je werk, het vergroten van werkgeluk!

Niks stemt mijn dag beter als zien dat mensen weer blij zijn met en gewaardeerd worden door zichzelf! Mensen die mijn kennen typeren mij en mijn werkwijze vooral als energiek, praktisch en oplossingsgericht!

Indien u vragen heeft op het gebied van bedrijfscounselling, kunt u contact opnemen met Imilde via imilde@mcz.nu of telefonisch op 06-30765933.

.

Lees

De arbeidsdeskundige

Door: Koen van Geesbergen, arbeidsdeskundige en mede-eigenaar MCZ

Als arbeidsdeskundige binnen MCZ behoren we tot een groep van ongeveer 2000 arbeidsdeskundigen in Nederland. Een arbeidsdeskundige is een expert die veel weet over de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten van verzuim.

Een arbeidsdeskundige kan verschillende rollen aannemen. Hij werkt bijvoorbeeld als adviseur, coach of beoordelaar. Dit doet hij in opdracht van verschillende partijen, zoals: werkgever, UWV, arbodienst, re-integratiebureau, rechtbank of verzekeraar. Het meest bekend zijn arbeidsdeskundigen van hun werk voor werkgevers en UWV. De arbeidsdeskundigen van MCZ werken veelal voor werkgevers, verzekeraars, arbodiensten. 

Als arbeidsdeskundige horen wij onze kennis op peil te houden door cursussen en opleidingen te volgen en veel te lezen over ons vakgebied. Zo up-to-date mogelijk zijn. Maar we hebben ook te maken met de richtlijnen vanuit onze beroepsgroep. Zo hebben we een gedragscode en ook tuchtrecht.

Een aantal conclusies n.a.v. recente uitspraken van ons Arbeidsdeskundig Tuchtcollege zijn:

  • Professionele distantie is van belang. In dit geval ging het om een al te familiaire band tussen de werknemer en de arbeidsdeskundige. Dat is niet gewenst;
  • Toepassen van hoor en wederhoor. Standaard hoeft volgens de gedragscode een rapportage niet in concept te worden voorgelegd. De praktijk wijst echter uit dat hier wel behoefte aan is. Als MCZ-arbeidsdeskundige leggen de rapportage altijd in concept voor aan de betrokken partijen, wel met respect voor de privacy van beiden. Door de voorlegging in concept willen we de transparantie van ons werk vergroten.

Klik hier voor het betreffende artikel naar de uitspraak van het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege.

Heeft u vragen over onze werkwijze als arbeidsdeskundige of op het gebied van arbeidsdeskundig onderzoek of arbeidsdeskundig advies? Schroom niet om contact op te nemen!

.

Lees

Wordt thuiswerken het nieuwe normaal?

Tijdens de coronacrisis zijn veel werknemers - al dan niet verplicht - vanuit huis gaan werken. De afgelopen maanden heeft laten zien dat thuiswerken niet strikt nadelig hoeft te zijn, het heeft namelijk ook voordelen voor zowel werknemer als werkgever. Steeds meer organisaties overwegen of kiezen ervoor om hun werknemers ook na de coronacrisis (gedeeltelijk) vanuit huis te laten werken. Hierbij is het belangrijk om de eventuele mogelijkheden maar ook risico’s in beeld te krijgen, we bespreken er enkele met u.


Maak goede en duidelijke (werk)afspraken

Als het thuiswerken een ‘blijvertje’ is binnen uw organisatie, is het van groot belang dat er goede en duidelijke afspraken worden gemaakt tussen u als werkgever en uw werknemers. Denk hierbij aan zaken zoals de eventuele kosten van elektriciteit en de internetprovider, die mogelijk gedeeltelijk vergoed zouden kunnen worden. Maar ook afspraken over de werktijden en rustmomenten, aangezien de grens tussen werk en privé meer vervaagt. Dit kan enerzijds tot een mogelijk verminderde productiviteit leiden, maar eventueel ook tot meer stress en werkdruk. 

Zorgen om de gezondheid van werknemers

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een goede en veilige werkplek voor uw werknemers. Dit geldt uiteraard op kantoor, maar het is ook van toepassing op een thuiswerkplek. Dus als uw werknemers vanuit huis werken, is het belangrijk dat ze beschikken over zaken zoals een goed bureau, een goede bureaustoel, computermuis en beeldscherm. Het naleven van de Arbo-regels in de thuissituatie van werknemers is daarbij een lastig verhaal voor werkgevers. Enerzijds kan een werkgever wettelijk niet afdwingen om bij de werknemer thuis te gaan kijken of de werkplek voldoet. Anderzijds is de werkgever wel verantwoordelijk voor die werkplek, en draagt de werkgever de risico’s bij eventuele gezondheidsklachten zoals RSI. Het is belangrijk om hier als werkgever goede afspraken over te maken binnen uw bedrijf en met uw werknemers.

Thuiswerken is geen recht volgens een uitspraak van de kantonrechter

Ondanks het advies van de Nederlandse overheid om zoveel mogelijk thuis te werken, kunnen werknemers hier geen rechten aan ontlenen. Dit blijkt na een gerechtelijke uitspraak, onlangs bij Rechtbank Gelderland. Een werknemer van een bedrijf beriep zich op de Wet Flexibel Werken en vorderde bij de rechtbank dat hij/zij thuis mocht werken en dat de arbeidsplaats zou worden gewijzigd naar het huisadres, waardoor hij/zij minimaal tot september 2020 thuis zou kunnen werken. De rechtbank heeft deze vordering in haar uitspraak afgewezen. Enerzijds omdat het bedrijf minder dan 10 werknemers heeft, maar te meer omdat volgens de kantonrechter het ‘zeer algemeen’ geformuleerde overheidsadvies om zoveel mogelijk thuis te werken niet zo ver ingrijpt op deze specifieke rechtsverhouding, dat de werknemer daaruit een ‘recht op thuiswerken’ kan claimen.

Lees