Nieuw addendum (versie 3) Werkwijzer Poortwachter

03-06-2020

Op donderdag 3 april jongstleden publiceerden wij ons eerste artikel over het addendum dat UWV heeft toegevoegd aan de Werkwijzer Poortwachter. Na uitbreiding met addendum versie 2 is nu addendum versie 3 aan de beurt, gepubliceerd op 18 mei 2020.

We informeren u hierbij over de belangrijkste toevoegingen:

 

UWV gaat in dit addendum meer in op de invloed van de COVID-19 crisis als de poortwachterverplichtingen van de werkgever niet zijn nagekomen. Uitgangspunt van deze verplichtingen is de recent aangepaste Werkwijzer Poortwachter per 1 mei 2020. Daarnaast vindt de beoordeling plaats binnen de grenzen van de redelijkheid. Als er geen deugdelijke grond is dan legt UWV een loondoorbetalingsverplichting op van maximaal 52 weken (de “loonsanctie” of “boete”).  Door COVID-19 kunnen er situaties zijn dat de verplichtingen rond het Re-integratieverslag (RIV) over die grens dreigen te gaan.

Vastgesteld moet worden of er gezien de bijzondere omstandigheden in alle redelijkheid voldoende aan re-integratie is gedaan en/of de verwachte procesgang wel/niet gevolgd kon worden. Met andere woorden; is er een deugdelijke grond aanwezig. Dat betekent dat in alle gevallen rekening moet worden gehouden met het volgende bij de opstelling van het Re-integratieverslag:

  • Een wijziging van de belastbaarheid van werknemer vanwege COVID-19 vereist altijd een aanpassing van de probleemanalyse;
  • Een wijziging in de te ondernemen re-integratie inspanningen vanwege COVID-19 vereist altijd een aanpassing van het plan van aanpak.

UWV levert maatwerk bij de toetsing van het Re-integratieverslag. Met andere woorden; er wordt meer rekening gehouden met de omstandigheden. Dit betekent dus goed motiveren en uitleggen waarom bepaalde stappen wel en/of niet kunnen. Maar ook na de COVID-19 maatregelen gas geven (in Zeeland noemen wij dat ‘buzze geven’) in de re-integratieactiviteiten!

Kortom, goede ondersteuning is van groot belang. Bij vragen, u weet onze specialisten van MCZ te vinden!

 


Hierbij de links naar de belangrijkste documenten:

Link naar het betreffende artikel op de website van UWV:

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/addendum-werkwijzer-poortwachter/index.aspx

Voor de link naar de werkwijzer Poortwachter:

https://www.uwv.nl/werkgevers/images/werkwijzer-poortwachter.pdf

.


Laatste artikelen

MCZ breidt dienstverlening uit met HR advies

‘Een eerlijke kijk op mens en werk’. Dat is de basis van onze dienstverlening. Vanuit die invalshoek helpen wij werkgevers en werknemers vooruit. Zij delen hetzelfde belang: een gezonde werknemer die met plezier naar het werk gaat. Tot op heden kent u ons van onze specialismen arbeidsdeskundig onderzoek, re-integratie, outplacement, loopbaanadvies, bedrijfscounseling en onze externe vertrouwenspersoon.

 

Wij gaan voor u aan de slag op het moment dat uw werknemer verzuimt of dreigt te gaan verzuimen. Maar als MCZ weten we ook dat een goed personeelsbeleid zorgt voor minder verzuim. Daarom breiden we onze dienstverlening uit in de vorm van (extern) HR advies. Zo kunt u bij ons terecht voor ál uw vragen over uw personeel, van talentontwikkeling tot verzuim.

David Schrier (extern HR adviseur bij MCZ)

 


Het belang van een goed personeelsbeleid

David Schrier, extern HR adviseur van MCZ, vertelt: ‘De meeste organisaties realiseren zich heel goed dat hun personeel een bepalende factor voor het succes van de organisatie is. Mensen en menselijk potentieel zijn het belangrijkste kapitaal. Maar hoe zorg je er nou ook voor dat diezelfde mensen gemotiveerd, productief en wendbaar zijn, dat ze trots zijn op de organisatie, dat het ziekteverzuim laag is en dat je belangrijke medewerkers de organisatie niet steeds maar weer al na een paar jaar verlaten? Dat zijn vragen die we vaak moeilijker vinden om te beantwoorden. En nóg moeilijker vinden we het om vervolgens oplossingen te bedenken en deze in de praktijk te brengen.’

MCZ kan u helpen deze oplossingen te vinden. Dit kan op individueel niveau. Denk aan een medewerker die niet meer goed functioneert of niet lekker in zijn vel zit en waar je ‘iets mee moet’, een leidinggevende die worstelt met de aansturing van zijn team of wellicht juridisch advies. Maar ook kunnen we u adviseren op het gebied van talentontwikkeling, ‘het nieuwe beoordelen’, duurzame inzetbaarheid en (coachend) leiderschap. We hebben de tools in huis die u handvatten geven en waarmee u uw HR beleid verder vorm kan geven.   

En denk je (of je organisatie): we willen wel veranderen, maar dat kost allemaal veel te veel tijd en geld? We helpen je graag om financieel inzichtelijk te maken wat een investering in personeel kan bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelen (groei, winst). Samen maken we een business case waarmee je kunt laten zien dat investeren in personeel loont!

Meer weten of wat we kunnen betekenen op het gebied van HR advies?

Bekijk hier de pagina over HR Advies.

Achtergrond David Schrier

Na afgestudeerd te zijn als arbeidsrechtjurist aan de Universiteit van Amsterdam en daaraan voorafgaand de opleiding Personeel & Arbeid met goed gevolg te hebben afgerond is David zijn loopbaan begonnen in de arbeidsbemiddeling. De laatste jaren is hij actief geweest in zijn favoriete domein, namelijk als HR Manager bij een middelgrote organisatie, actief in de industrie. Bij zijn komst heette de afdeling HR nog de afdeling personeelszaken, maar: ‘bij een snel groeiende organisatie hoort in mijn ogen een professionele afdeling HR’, aldus David. ‘Ik heb de kans gekregen om deze afdeling verder te ontwikkelen en te laten groeien tot een team dat niet alleen uitvoert, maar het management en directie ondersteunt en adviseert op tactisch en strategisch niveau.’ David wilt deze kennis en ervaring graag delen met de verschillende opdrachtgevers van MCZ.

Neem contact op met David

Interesse of wilt u eens van gedachten wisselen? Neem gerust contact op via david@mcz.nu of telefonisch op 06-15445666 en hij komt graag eens langs.

 

 

.

Lees

David Schrier versterkt MCZ als HR adviseur en re-integratiecoach

In ons werk draait het in alle aspecten om mensen. Daarom stellen wij graag onze MCZ medewerkers aan u voor. 

 

David Schrier is per 1 juni 2021 gestart bij MCZ. Vanuit zijn kennis en ervaring is hij binnen MCZ werkzaam als HR adviseur (extern) en re-integratiecoach. Hij stelt zich graag aan u voor:

 
Hoi David, kun je wat over jezelf vertellen?

Ik ben David, 36 jaar en ik woon samen met mijn vriendin in Vlissingen. Ik heb gestudeerd in Amsterdam en Breda, maar voor mij gaat er niks boven de Zeeuwse kust. Ik sport fanatiek en ben regelmatig fietsend en hardlopend over de Walcherse duinen te spotten. Daarnaast hou ik enorm van lekker eten en drinken. Ontspanning na inspanning dus. Voor mij de ideale combinatie. Sinds begin juni ben ik werkzaam bij MCZ, waar ik mij bezig houdt met re-integratie en daarnaast een nieuwe tak/extra dienstverlening wil gaan toevoegen aan deze organisatie, maar daarover later meer.

 
Waarom heb je gekozen voor MCZ?

De laatste 5 jaar heb ik als HR Manager gewerkt bij een middelgrote organisatie, actief in de industrie. Vanuit deze rol werkte ik al regelmatig samen met Koen van Geesbergen (arbeidsdeskundige en mede-eigenaar MCZ) en zijn werkwijze en visie op verzuim en personeel sprak mij altijd erg aan. Toen ik enige tijd geleden het gevoel kreeg dat ik me op een ander vlak verder wilde ontwikkelen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en Koen gebeld. Daarop volgde snel het ‘bakje koffie drinken’ en een paar weken later sloot ik me al bij MCZ!

 
Wat ga je precies doen bij MCZ?

De kracht van MCZ zit wat mij betreft in de juiste balans die zij weten te vinden tussen de belangen van werkgever en werknemer. ‘Een eerlijke kijk op mens en werk’ is de slogan van MCZ en dat slaat de spijker denk ik op zijn kop. Ik heb MCZ leren kennen als een professionele organisatie met veel kennis van zaken, die werkgevers op kundige wijze kunnen adviseren en begeleiden in een (verzuim)proces, mét aandacht voor de mens. Met mijn ervaring als HR manager, waarbij ik ‘aan de andere kant van de tafel’ zat, denk ik te weten waar opdrachtgevers behoefte aan hebben. Naast re-integratie wil ik me daarom ook gaan richten op preventief verzuim. Ik wil mijn kennis van o.a. talentontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en coachend leiderschap graag gaan delen met onze opdrachtgevers.

 
Wat is daarbij hetgeen wat je hierbij  motiveert?

De nadruk op de werkvloer ligt (te) vaak op zaken die niet goed gaan. Denk aan een werknemer die niet functioneert of een manager die niet wil luisteren. Ik vind het mooi als ik mensen, zowel opdrachtgevers als werknemers, inzichten kan geven waarmee hun kijk op zaken verandert. Als ik een mindset kan ombuigen en mensen kan laten kijken naar oplossingen in plaats van onmogelijkheden, dan geeft mij dat veel voldoening!

 
Neem contact op met David

Wilt u kennismaken met David? Neem gerust contact op via david@mcz.nu of telefonisch op 06- 154 456 66 en hij komt graag eens bij u langs!

 

 

 

.

Lees

Een positief re-integratietraject door de ogen van een werknemer

 

 

Een re-integratietraject door de ogen van de gecoachte werknemer. Dit is zo ongeveer de meest waardevolle feedback die we in onze rol als re-integratiecoach kunnen ontvangen. Onlangs ontvingen we een e-mail van een man die door Anke van Harinxma namens MCZ begeleidt werd tijdens zijn re-integratieperiode. Hieronder zijn bericht:

 

Ingezonden e-mail door A.V.
 

Soms gaan er dingen in je leven niet zoals je graag had gewild.

Soms gaan er dingen in je leven niet zoals je graag had gewild. Dat lijkt me voor iedereen herkenbaar. Alleen heb je meerdere manieren om daar mee om te gaan.

Ik was er heel goed in geworden om naar buiten toe de stabiele schone schijn op te houden, en verloor me aan de andere kant in extreem veel werken. Beide manieren helpen niks, en kosten onnoemelijk veel energie. Logisch dus dat mijn lichaam op den duur op de rem ging staan. Zelf bedachte oplossingen, zoals dagen snipperen om bij te komen, hielpen niks of werkten juist averechts. Tot op een gegeven moment het “hoge woord” eruit kwam en ik (in tranen) aanklopte bij mijn HR-collega.

Uitstekend opgevangen, en binnen een paar dagen contact met bedrijfsarts en bijbehorende psychologe. Frustrerend vond ik wel dat niemand me op dat moment kon vertellen hoe lang het zou gaan duren, maar ben wel gewaarschuwd dat herstel altijd in kleine stapjes gaat. Na 7 zware maanden van amper of langzaam herstel, mede door een hernia (incl. operatie), wilde ik graag weer gaan starten met werken. Dat viel niet altijd mee, ze hebben wel gelijk met “die kleine stapjes”, maar gaf toch ook wel voldoening.

 

Begeleiding door Anke van MCZ:

Ondertussen was Anke van Harinxma, van MCZ, ingestapt in het re-integratietraject, zoals dat heet met een mooi woord.

Samen hebben we gesproken over interesses en dingen waar ik goed in ben. Er zijn een aantal tests gemaakt om “verborgen” interesses boven water te krijgen, met de verassende uitkomst dat ik, naast technische, toch ook wel erg veel sociale skills blijk te hebben. Met deze informatie zijn we, in eerste instantie preventief, op zoek gegaan naar voor mij interessante jobs buiten de poort van mijn oude werkgever (het zogenaamde 2e spoortraject). Toen bij werkhervatting van 40 uur bleek dat het eigenlijk niet ging, dat ik daar ongelukkig van werd en dit verder herstel in de weg stond, hebben we de focus volledig op dat 2e spoor gezet.

Er zijn door Anke diverse lijntjes uitgezet voor Jobcoach functies, zelf ben ik wat meer richting praktijkonderwijs gaan kijken. Samen hebben we trefwoorden voor vacatures uitgezocht waarvan ik er een aantal heb geselecteerd en op ben gaan solliciteren. E.e.a. heeft geresulteerd in twee bedrijven waar we verder het gesprek mee zijn aangegaan. Ondertussen is Anke ook steeds druk geweest om mij te coachen voor wat betreft de eisen en verplichtingen vanuit UWV.

Dankzij de positieve benadering door het kijken naar- en denken in- mogelijkheden, het breed oriënteren op misschien minder voor de hand liggende mogelijkheden, heb ik nu een baan die me op het lijf is geschreven.

 

Conclusie:

Mijn conclusie naar aanleiding van dit traject: Blijf niet hangen in onmogelijkheden, maar kijk vooruit en denk aan/in (nieuwe) mogelijkheden. Grijp die kansen en maak er wat moois van. Dat doe je echt zelf, je kunt het! Een dankbare en tevreden ex-coachee van Anke.

A.V.

 

Meer informatie

 

Benieuwd naar onze werkwijze op het gebied van re-integratie 2e spoor of 3e spoor en wat wij hierin voor uw organisatie of medewerkers kunnen betekenen? Download hier onze re-integratie brochure:

 

Benieuwd naar Anke?

 

Binnen MCZ ben ik actief als re-integratiecoach in de regio's Zeeland en Zuid-Holland. Indien u vragen heeft over re-integratie of u wilt een situatie vrijblijvend bespreken of voorleggen, neem dan gerust contact met mij op via anke@mcz.nu of telefonisch op 06 - 229 474 10.

 

Lees