Bedrijfscounseling

Gespecialiseerd in bedrijfscounseling

Individuele begeleiding voor werknemers

Counseling is een vorm van individuele (psychosociale) begeleiding en geschikt voor iedereen die stress ervaart of tegen problemen aanloopt. De oorzaak van de problemen kan werkgerelateerd zijn. Maar het kan evengoed met een privé- of gezinssituatie te maken hebben, waarbij iemand er op het werk veel last van kan hebben. Vaak leiden deze problemen tot verminderd functioneren, en wanneer de problemen te lang blijven bestaan is de kans op uitval en ziekte groot.

Bij bedrijfscounseling gaat het om kortdurende, oplossingsgerichte begeleiding van een werknemer, waarin we naar een oplossing zoeken. Het is een effectieve manier om motivatieproblemen en andere arbeidsgerelateerde problemen op te lossen en daarmee ziekteverzuim te voorkomen en/of terugdringen. Onze ervaring is dat kortdurende preventieve inzet meer effect heeft dan een curatieve begeleiding.

Het doel van de begeleiding vanuit bedrijfscounseling is dan ook de duurzame inzetbaarheid van uw werknemer te vergroten.

Onze werkwijze

In heldere stappen aan u uitgelegd

Intake en akkoord werkgever

Voorafgaand aan een opdracht is er altijd sprake va een intakegesprek met de werknemer. Naar aanleiding hiervan wordt een offerte aangeboden aan de werkgever met een voorstel voor een begeleidingstraject (afhankelijk van de situatie, meestal tussen de 3 en 10 gesprekken).

Ondersteuning en begeleiding

De bedrijfscounselor biedt ondersteuning en begeleiding als het gaat om het bespreken van de problematiek en het zoeken van een oplossing. Dit betreft vaak situaties die ongewenst, frustrerend of pijnlijk zijn voor de werknemer, ofwel op het werk ofwel privé.

Inzicht verkrijgen

De bedrijfscounselor helpt de situatie inzichtelijk te maken en leert de werknemer beter om te gaan met de bestaande situatie en problemen en te kijken naar een oplossing, vaak vanuit mogelijkheden en talenten die iemand al bezit.

Aanpakken en de regie nemen

Tijdens de begeleiding leert de werknemer af te stemmen op wat goed voor hem/haar is, met als resultaat dat de regie over het leven weer terug genomen kan worden. Er wordt hierbij gekeken naar het hele systeem en hoe daarmee omgegaan kan worden.

Positief naar de toekomst

De bedrijfscounselor laat de werknemer verbanden zien en geeft de juiste handvaten en nieuwe inzichten. Hierdoor kunnen positieve veranderingen bereikt worden, om de situatie aan te pakken. Dit resulteert in positieve impact, vaak op zowel op de werk- als privésituatie.

Vertrouwelijk en persoonlijk

De inhoud van de gesprekken zijn en blijven strikt vertrouwelijk, dit creëert een vertrouwde omgeving voor de werknemer. Er worden geen verslagen en inhoudelijke terugkoppelingen gedaan naar de leidinggevende of werkgever.

Referenties:

Bilfinger Industrial Services

Met haar effectieve werkwijze ondersteunt MCZ onze doelstelling om zorgvuldig en voortvarend onze zieke medewerkers te re-integreren.
De onderzoeken zijn helder, de rapporten duidelijk en keurig op tijd en boven alles, de samenwerking is bijzonder prettig en levert een goede bijdrage aan ons verzuimbeleid.N

Natalie Ligthart Braber, Senior HR business partner & Personnel development – Bilfinger Industrial Services Nederland B.V.

Referenties:

De Rijke Group

De Rijke Group maakt sinds drie jaar gebruik van MCZ voor het uitvoeren van arbeidsdeskundig onderzoek. Wanneer een medewerker langdurig arbeidsongeschikt is, schakelen wij na 1 jaar MCZ in om de mogelijkheden voor re-integratie in spoor 1 en/of 2 in kaart te brengen. Wij werken graag met MCZ vanwege hun deskundige advies, duidelijke en volledige rapportages en korte communicatielijnen. Daarnaast wordt vooral de persoonlijke aanpak – zowel naar ons als werkgever als ook naar onze medewerkers – als zeer prettig ervaren.

Ramona de Roode, HR Business Partner – De Rijke Group

Referenties:

GGZ Westelijk Noord-Brabant

In onze organisatie hadden we in het kader van verzuimbegeleiding met name in relatie tot arbeidsdeskundig advies steeds meer behoefte aan externe expertise. De deskundigheid hebben we gevonden bij MCZ. Met Alexander Geyssens werken we inmiddels al weer enkele jaren samen. Wij zien hem niet als leverancier maar als onderdeel van ons team. De vertrouwensband die we hebben opgebouwd, zorgt voor een open samenwerking. Ook op tijden dat hij niet werkzaam is bij onze instelling kunnen we altijd een beroep op hem doen, dat is precies wat we nodig hebben.

Marjon van den Berk, adviseur Verzuim & Re-integratie – GGZ Westelijk Noord-Brabant

Vaak gestelde vragen

Wij geven u de passende antwoorden

Wat is counseling en bedrijfscounseling?

Counseling is een vorm van individuele psychosociale begeleiding en geschikt voor iedereen die stress ervaart of tegen problemen aanloopt binnen het gezin, werk of relatie. (Bedrijfs)counseling is een effectieve manier om het ziekteverzuim, motivatieproblemen en andere arbeid gerelateerde problemen op te lossen.

Wanneer wordt counseling ingezet?

Counseling kan worden ingezet in de volgende situaties:

 • Stress, overspannenheid, burn-out
 • Emotionele problemen
 • Vage lichamelijke problemen
 • Slaapproblemen
 • Piekergedrag
 • Verzuimpreventie en re-integratie
 • Motivatieproblemen
 • Verbetertrajecten n.a.v. functioneringsgesprekken
 • Omgaan met verandering
 • Leerproblemen
 • Problemen op het werk
 • Relatieproblemen
 • Verbeteren van communicatie, omgaan met conflicten
 • Levensvragen, zingeving
 • Rouw en verlies
 • Verhogen van het werkgeluk
 • Problemen in de privésfeer die invloed hebben op het werk en/of uitval

Wat is de duur en locatie van een traject?

De duur van het traject is afhankelijk van hulpvraag. Het aantal gesprekken varieert tussen de 3 en 10 gesprekken van één tot anderhalf uur.

De voorkeur gaat uit naar de locatie van de werkgever, indien gewenst bij werknemer thuis.

Het eerste gesprek is een kennismaking en duurt een uur à 1,5 uur. Er zal worden gekeken of de counselor de juiste hulpverlener is of dat er alsnog moet worden doorverwezen. Na het kennismakingsgesprek maken we een afspraak hoeveel gesprekken we denken nodig te hebben, en in welke frequentie. In het begin zal het vaker zijn en later laten we meer tijd tussen de afspraken.

Wat is het stappenplan?

 • Een werknemer, werkgever of derden neemt contact op met de MCZ – Bedrijfscounseling
 • Werknemer en Bedrijfscounselor (BC) plannen een intakegesprek (deze wordt apart gefactureerd)
 • Na intakegesprek wordt er een offerte gestuurd (per mail) naar leidinggevende van de werknemer met de naar verwachting nodig aantal sessies
 • In de offerte wordt gevraagd naar kostenplaats of afdelingsnummer, we willen weten waar de kosten worden belast. Als alles bij HR wordt belast kan deze stap overgeslagen worden. De kostenplaats is belangrijk omdat op de factuur geen namen mogen staan, alleen afdelingsnummers of kostenplaatsnummers.
 • Na akkoord van de leidinggevende/opdrachtgever gaat de begeleiding van start
 • Er komen geen verslagen, geen terugkoppelingen naar leidinggevende. De gesprekken zijn strikt vertrouwelijk.
 • Gesprekken zijn meestal een uur, de verslaglegging per gesprek 30 minuten.
 • Bij werkgevers die ons met regelmaat inhuren zal er 1 maal per halfjaar een evaluatie plaatsvinden met HR die arbo in het pakket hebben om door te spreken wat de trend is (signalen; aantallen, soort klachten, hoeveel gesprekken, preventief of ziektewet etc.)

Terugkoppeling van resultaten

Na ieder gesprek krijgt de werkgever een terugkoppeling. In verband met de Wet op de privacy en de regels vastgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens is dit een procesmatige terugkoppeling.

Inhoudelijk worden er geen mededelingen over de begeleiding gedaan. Counseling is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Ook wanneer het traject wordt vergoed door derden/werkgever.

Er zal niks worden besproken met de andere partij zonder een uitdrukkelijke toestemming van de werknemer!

Wat is uw opbrengst na een traject via MCZ

Bedrijfscounseling kan ook de nodige zaken opleveren voor u als werkgever, zoals bijvoorbeeld:

 • Besparing hoge ziektekosten door uitval, verminderde schadelast
 • Verhoging werkgeluk -> hogere productiviteit, motivatie en vitaliteit
 • Continuïteit van het werk
 • Prettigere werksfeer

Download onze brochure

Zodat u het in PDF kunt opslaan of afdrukken

Brochure Bedrijfscounseling