Tijdens de coronacrisis zijn veel werknemers – al dan niet verplicht – vanuit huis gaan werken. De afgelopen maanden heeft laten zien dat thuiswerken niet strikt nadelig hoeft te zijn, het heeft namelijk ook voordelen voor zowel werknemer als werkgever. Steeds meer organisaties overwegen of kiezen ervoor om hun werknemers ook na de coronacrisis (gedeeltelijk) vanuit huis te laten werken. Hierbij is het belangrijk om de eventuele mogelijkheden maar ook risico’s in beeld te krijgen, we bespreken er enkele met u.


Maak goede en duidelijke (werk)afspraken

Als het thuiswerken een ‘blijvertje’ is binnen uw organisatie, is het van groot belang dat er goede en duidelijke afspraken worden gemaakt tussen u als werkgever en uw werknemers. Denk hierbij aan zaken zoals de eventuele kosten van elektriciteit en de internetprovider, die mogelijk gedeeltelijk vergoed zouden kunnen worden. Maar ook afspraken over de werktijden en rustmomenten, aangezien de grens tussen werk en privé meer vervaagt. Dit kan enerzijds tot een mogelijk verminderde productiviteit leiden, maar eventueel ook tot meer stress en werkdruk. 

Zorgen om de gezondheid van werknemers

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een goede en veilige werkplek voor uw werknemers. Dit geldt uiteraard op kantoor, maar het is ook van toepassing op een thuiswerkplek. Dus als uw werknemers vanuit huis werken, is het belangrijk dat ze beschikken over zaken zoals een goed bureau, een goede bureaustoel, computermuis en beeldscherm. Het naleven van de Arbo-regels in de thuissituatie van werknemers is daarbij een lastig verhaal voor werkgevers. Enerzijds kan een werkgever wettelijk niet afdwingen om bij de werknemer thuis te gaan kijken of de werkplek voldoet. Anderzijds is de werkgever wel verantwoordelijk voor die werkplek, en draagt de werkgever de risico’s bij eventuele gezondheidsklachten zoals RSI. Het is belangrijk om hier als werkgever goede afspraken over te maken binnen uw bedrijf en met uw werknemers.

Thuiswerken is geen recht volgens een uitspraak van de kantonrechter

Ondanks het advies van de Nederlandse overheid om zoveel mogelijk thuis te werken, kunnen werknemers hier geen rechten aan ontlenen. Dit blijkt na een gerechtelijke uitspraak, onlangs bij Rechtbank Gelderland. Een werknemer van een bedrijf beriep zich op de Wet Flexibel Werken en vorderde bij de rechtbank dat hij/zij thuis mocht werken en dat de arbeidsplaats zou worden gewijzigd naar het huisadres, waardoor hij/zij minimaal tot september 2020 thuis zou kunnen werken. De rechtbank heeft deze vordering in haar uitspraak afgewezen. Enerzijds omdat het bedrijf minder dan 10 werknemers heeft, maar te meer omdat volgens de kantonrechter het ‘zeer algemeen’ geformuleerde overheidsadvies om zoveel mogelijk thuis te werken niet zo ver ingrijpt op deze specifieke rechtsverhouding, dat de werknemer daaruit een ‘recht op thuiswerken’ kan claimen.