Externe Vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is er voor uw werknemer

ELKE WERKNEMER HEEFT RECHT OP EEN VEILIGE EN INTEGERE WERKPLEK

MCZ is gespecialiseerd als externe vertrouwenspersoon voor uw werknemer.

Ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen zijn binnen organisaties aan de orde van de dag. De Arbowet verplicht u als werkgever maatregelen te nemen om uw werknemers zoveel mogelijk te beschermen tegen ongewenste omgangsvormen. Heeft u al een vertrouwenspersoon benoemd? Dit kan iemand zijn binnen uw organisatie of een externe vertrouwenspersoon.

Een vertrouwenspersoon functioneert in vertrouwelijkheid, sluit aan bij het sociale beleid in de organisatie en adviseert over aanpassingen. De positie van de vertrouwenspersoon is naast een werknemer te staan en een luisterend oor te bieden. Bij ongewenste omgangsvormen is de vertrouwenspersoon er om de werknemer een eigen keuze te laten maken.

Bij de melding van misstanden is de werkwijze van de vertrouwenspersoon afhankelijk van het beleid van de organisatie. De intentie is dat misstanden veilig gemeld kunnen worden in de organisatie en dat een werknemer het vermoeden van een misstand vertrouwelijk kan bespreken.

De rol van een interne vertrouwenspersoon (een medewerker vanuit uw eigen organisatie) kan in sommige gevallen lastig zijn om te combineren met andere functies. Daarom kan het van waarde zijn om naast een interne vertrouwenspersoon ook een externe vertrouwenspersoon te hebben. Ook in kleinere organisaties is het aanstellen van een interne vertrouwenspersoon niet altijd mogelijk of wenselijk, een externe vertrouwenspersoon biedt dan de best passende oplossing.

Heeft u aandacht voor ongewenste omgangsvormen en integriteit binnen uw organisatie? En bent u benieuwd wat een externe vertrouwenspersoon uw organisatie oplevert? MCZ gaat hier graag met u over in gesprek!

Onze werkwijze

In heldere stappen aan u uitgelegd

Intake en akkoord werkgever

Wij voeren een vrijblijvend kennismakingsgesprek met u als werkgever. In dit gesprek wordt verkend in hoeverre samenwerking mogelijk is en welke beletsels er voor een externe vertrouwenspersoon kunnen zijn om haar werk te doen. Naar aanleiding hiervan wordt een offerte aangeboden aan de werkgever met een voorstel voor de inzet van een extern vertrouwenspersoon.

Ondersteuning en begeleiding

De externe vertrouwenspersoon biedt ondersteuning en begeleiding aan de werknemer. De vertrouwenspersoon staat naast de werknemer en biedt een luisterend oor, als het gaat om het bespreken van een ongewenste omgangsvorm of integriteitsschending.

Inzicht verkrijgen

De externe vertrouwenspersoon helpt de situatie voor de werknemer inzichtelijk te maken. In het geval van ongewenste omgangsvormen is de vertrouwenspersoon er om de werknemer te helpen in het proces en om eigen keuzes te maken.

Aanpakken en de regie nemen

Bij de melding van misstanden is de werkwijze van de vertrouwenspersoon afhankelijk van het beleid van de organisatie. De intentie is dat misstanden veilig gemeld kunnen worden en dat een werknemer dit vertrouwelijk kan bespreken. Tijdens een of meerdere gesprekken wordt de werknemer geholpen in het maken van eigen keuzes en het creëren van een veilige werkplek.

Vertrouwelijk en persoonlijk

De inhoud van de gesprekken zijn en blijven strikt vertrouwelijk, dit creëert een vertrouwde omgeving voor de werknemer. Er worden geen verslagen en inhoudelijke terugkoppelingen gedaan naar de leidinggevende of werkgever. Wel stelt de externe vertrouwenspersoon een jaarverslag op. In dit verslag worden het aantal en aard van de meldingen, trends en onderwerpen die de aandacht behoeven, opgenomen. Uiteraard zonder dat hierbij het vertrouwen geschonden wordt.

Referenties:

Bilfinger Industrial Services

Met haar effectieve werkwijze ondersteunt MCZ onze doelstelling om zorgvuldig en voortvarend onze zieke medewerkers te re-integreren.
De onderzoeken zijn helder, de rapporten duidelijk en keurig op tijd en boven alles, de samenwerking is bijzonder prettig en levert een goede bijdrage aan ons verzuimbeleid.N

Natalie Ligthart Braber, Senior HR business partner & Personnel development – Bilfinger Industrial Services Nederland B.V.

Referenties:

De Rijke Group

De Rijke Group maakt sinds drie jaar gebruik van MCZ voor het uitvoeren van arbeidsdeskundig onderzoek. Wanneer een medewerker langdurig arbeidsongeschikt is, schakelen wij na 1 jaar MCZ in om de mogelijkheden voor re-integratie in spoor 1 en/of 2 in kaart te brengen. Wij werken graag met MCZ vanwege hun deskundige advies, duidelijke en volledige rapportages en korte communicatielijnen. Daarnaast wordt vooral de persoonlijke aanpak – zowel naar ons als werkgever als ook naar onze medewerkers – als zeer prettig ervaren.

Ramona de Roode, HR Business Partner – De Rijke Group

Referenties:

GGZ Westelijk Noord-Brabant

In onze organisatie hadden we in het kader van verzuimbegeleiding met name in relatie tot arbeidsdeskundig advies steeds meer behoefte aan externe expertise. De deskundigheid hebben we gevonden bij MCZ. Met Alexander Geyssens werken we inmiddels al weer enkele jaren samen. Wij zien hem niet als leverancier maar als onderdeel van ons team. De vertrouwensband die we hebben opgebouwd, zorgt voor een open samenwerking. Ook op tijden dat hij niet werkzaam is bij onze instelling kunnen we altijd een beroep op hem doen, dat is precies wat we nodig hebben.

Marjon van den Berk, adviseur Verzuim & Re-integratie – GGZ Westelijk Noord-Brabant

Vaak gestelde vragen

Wij geven u de passende antwoorden

Wat is een vertrouwenspersoon en wanneer schakel ik deze in

Een vertrouwenspersoon is de contactpersoon binnen een bedrijf als het gaat om ongewenst gedrag. Het is voor een werknemer prettig om met zijn problemen bij iemand terecht te kunnen zodat het opgelost wordt. Er zijn een aantal verschillende soorten ongewenst gedrag zoals geweld, ongewenste intimiteiten, pesterijen en discriminatie. Een vertrouwenspersoon zorgt voor een oplossing, zodat de psychosociale belasting weggenomen wordt. Dit kan zijn een interne of externe vertrouwenspersoon.

Waarom kiezen voor een externe vertrouwenspersoon

De rol van een interne vertrouwenspersoon (een medewerker vanuit uw eigen organisatie) kan in sommige gevallen lastig zijn om te combineren met andere functies.

Daarom kan het van waarde zijn om naast een interne vertrouwenspersoon ook een externe vertrouwenspersoon te hebben.

Ook in kleinere organisaties is het aanstellen van een interne vertrouwenspersoon niet altijd mogelijk of wenselijk, een externe vertrouwenspersoon biedt dan de best passende oplossing.

Wat zijn de kosten van een externe vertrouwenspersoon

Afhankelijk van de omvang en vraagstukken binnen uw organisatie, kan het tarief worden bepaald. Neem vrijblijvend contact met ons op, zodat we aan de hand van uw situatie een passend tarief kunnen voorstellen.

Waarom MCZ als externe vertrouwenspersoon?

MCZ heeft een kennis en expertise als externe vertrouwenspersoon. Vanuit onze achtergrond in re-integratie, outplacement, loopbaancoaching en bedrijfscounseling zijn we als geen ander kundig als gesprekspartner voor werknemers. Door onze hoge mate van empathisch vermogen, communicatievaardigheden en integriteit kunnen we de rol van externe vertrouwenspersoon vaak goed vervullen.

Wat levert een vertrouwenspersoon op voor u als werkgever?

  • Escalatie vóór zijn
  • Ziekteverzuim vóór zijn
  • Formele klachten vóór zijn
  • Het perspectief van de werknemer verbreden

Download onze brochure

Zodat u het in PDF kunt opslaan of afdrukken