Duurzame inzetbaarheid in elke fase
van de arbeidsrelatie

Investeren in gemotiveerde en gezonde medewerkers

Duurzame inzetbaarheid wordt een steeds belangrijker thema voor veel werkgevers. Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin werknemers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken. Het rendement is uiteindelijk een hogere medewerkerstevredenheid, een lager ziekteverzuim en een hogere productiviteit. Medewerkers zijn gezonder en actiever. Er is minder uitstroom naar WIA of andere ongewenste uitstroom. En dat levert geld op voor u als werkgever.

MCZ biedt verschillende programma’s om praktische invulling te geven aan duurzame inzetbaarheid, middels loopbaanadvies in elke fase van de arbeidsrelatie. Denk hierbij aan het herkennen en ontwikkelen van talent en deskundige loopbaancoaching door een van onze loopbaanadviseurs.

Loopbaancoaching

help uw medewerkers groeien en ontwikkelen

Loopbaancoaching, ookwel loopbaanbegeleiding genoemd, helpt werknemers groeien in hun werk of naar een nieuwe rol binnen uw organisatie.
MCZ is al jarenlang gespecialiseerd op gebied van loopbaanadvies en loopbaancoaching in de regio’s Zeeland, Brabant en Zuid-Holland.

Uw werknemer wordt in het traject begeleid door een gecertificeerde loopbaancoach. We kijken per coaching vraag wat uw werknemer nodig heeft. Onze werkwijze is positief, intuïtief en altijd oplossingsgericht.

We werken met korte, intensieve trajecten (meestal 3 tot 6 sessies). Geen loopbaanbegeleidingstraject is hetzelfde, maar wordt op individuele basis ingericht en afgestemd. We maken een persoonlijk stappenplan waarin uw werknemer zijn of haar loopbaandoelen stap voor stap concreet gaat maken.

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

met behulp van een bewezen methode uw talent inzichtelijk gemaakt

Er is steeds meer aandacht voor de talenten van werknemers. En terecht, als u het ons vraagt.

Uw medewerkers zijn namelijk het meest gemotiveerd, effectief en succesvol wanneer ze werk doen dat goed bij ze past. Behalve dat dit zorgt voor een betere werksfeer en hogere productiviteit, heeft het ook een gunstig effect op het ziekteverzuim.

Doen uw (potentiële) werknemers werk dat bij ze past? Worden hun talenten optimaal benut? TMA brengt het in beeld. TMA staat voor Talenten Motivatie Analyse. Via een bewezen methode onderzoeken we 22 drijfveren en 44 talenten en beoordelen de ontwikkelbaarheid van 53 competenties. TMA wordt veelal ingezet bij selectie, ontwikkeling en beoordeling van werknemers

Onze werkwijze (TMA)

in heldere stappen aan u uitgelegd

Intakegesprek

We starten met een gesprek met uw werknemer. We maken gebruik van de gesprekstechniek ‘motiverende gespreksvoering’ (MVG). Hierbij gaan we op zoek naar de intrinsieke motivatie en proberen we van daaruit de bereidheid tot verandering en verbetering te versterken.

Vragenlijst

Na het gesprek vult de werknemer een online vragenlijst (Talentenanalyse) in. We vragen de werknemer steeds een keuze te maken tussen bepaalde stellingen en gedragsitems.

Analyse

De uitkomsten van de Talentenanalyse worden door ons geanalyseerd. We brengen in kaart welke talenten de werknemer heeft en welke elkaar versterken of neutraliseren.

Nabespreking

We bespreken de uitkomsten van de Talentenanalyse. Zonder waardeoordeel nemen we de kwaliteiten en valkuilen samen door en vertalen deze naar concrete handvatten om competenties optimaal te ontwikkelen.

Rapportage

U en uw werknemer ontvangen een uitgebreide rapportage. Hierin staan de positieve talenten, kwaliteiten en valkuilen van de werknemer. Daarnaast leest u erin het advies voor coaching en ontwikkeling.

Referenties:

Bilfinger Industrial Services

Met haar effectieve werkwijze ondersteunt MCZ onze doelstelling om zorgvuldig en voortvarend onze zieke medewerkers te re-integreren.
De onderzoeken zijn helder, de rapporten duidelijk en keurig op tijd en boven alles, de samenwerking is bijzonder prettig en levert een goede bijdrage aan ons verzuimbeleid.N

Natalie Ligthart Braber, Senior HR business partner & Personnel development – Bilfinger Industrial Services Nederland B.V.

Referenties:

De Rijke Group

De Rijke Group maakt sinds drie jaar gebruik van MCZ voor het uitvoeren van arbeidsdeskundig onderzoek. Wanneer een medewerker langdurig arbeidsongeschikt is, schakelen wij na 1 jaar MCZ in om de mogelijkheden voor re-integratie in spoor 1 en/of 2 in kaart te brengen. Wij werken graag met MCZ vanwege hun deskundige advies, duidelijke en volledige rapportages en korte communicatielijnen. Daarnaast wordt vooral de persoonlijke aanpak – zowel naar ons als werkgever als ook naar onze medewerkers – als zeer prettig ervaren.

Ramona de Roode, HR Business Partner – De Rijke Group

Referenties:

GGZ Westelijk Noord-Brabant

In onze organisatie hadden we in het kader van verzuimbegeleiding met name in relatie tot arbeidsdeskundig advies steeds meer behoefte aan externe expertise. De deskundigheid hebben we gevonden bij MCZ. Met Alexander Geyssens werken we inmiddels al weer enkele jaren samen. Wij zien hem niet als leverancier maar als onderdeel van ons team. De vertrouwensband die we hebben opgebouwd, zorgt voor een open samenwerking. Ook op tijden dat hij niet werkzaam is bij onze instelling kunnen we altijd een beroep op hem doen, dat is precies wat we nodig hebben.

Marjon van den Berk, adviseur Verzuim & Re-integratie – GGZ Westelijk Noord-Brabant