Samen op zoek naar passend werk

Persoonlijke en deskundige begeleiding naar een andere baan

Outplacement kan aan de orde komen, indien u afscheid moet nemen van een medewerker.
Dit kan uiteenlopende redenen hebben, waaronder reorganisatie binnen het bedrijf of andere (soms persoonlijke) redenen. Uw werknemer zal belangrijke nieuwe keuzes moeten maken voor zijn of haar loopbaan en carrière.

MCZ is gespecialiseerd op gebied van outplacement.
Met een team van ervaren outplacement- en loopbaanadviseurs zorgen wij voor een persoonlijke en deskundige begeleiding van uw werknemer naar een andere baan. We helpen bij het maken van een bewuste keuze welk soort werk het beste bij de medewerker past. En we ondersteunen bij het zoeken van een nieuwe baan.

De loopbaancoaches en loopbaanbegeleiders van MCZ bezoeken uw medewerker meestal thuis en zetten zich met hart en ziel in om te bereiken dat uw medewerker zo snel mogelijk nieuw en passend werk vindt.

Onze werkwijze

In heldere stappen aan u uitgelegd

Intakegesprek

Tijdens een intakegesprek met uw medewerker stellen we samen vast wat zijn/haar (arbeids)mogelijkheden zijn. Naar aanleiding hiervan maken we een outplacementplan op.

Oriëntatie

Door gesprekken, eventueel aangevuld met testen, vormen we een helder beeld van de beroeps- en arbeidsmarktoriëntatie.

Kennis en vaardigheden

We coachen uw medewerker op vaardigheden zoals sollicitatie- en presentatietechnieken en brengen kennis bij over (oriëntatie) op de arbeidsmarkt. Belemmeringen worden aangepakt door scholing of stage, of een WerkErvaringsPlaats.

Begeleiding

We bieden intensieve bemiddeling naar passend werk. Het grote netwerk van MCZ in de arbeidsmarkt levert vaak succes op. Daarnaast faciliteren we zelfstandig zoeken naar een baan, via diverse gespecialiseerde online tools.

Nazorg

Bij plaatsing op een andere functie biedt MCZ tijdelijke nazorg aan de werknemer.

Referenties:

Bilfinger Industrial Services

Met haar effectieve werkwijze ondersteunt MCZ onze doelstelling om zorgvuldig en voortvarend onze zieke medewerkers te re-integreren.
De onderzoeken zijn helder, de rapporten duidelijk en keurig op tijd en boven alles, de samenwerking is bijzonder prettig en levert een goede bijdrage aan ons verzuimbeleid.N

Natalie Ligthart Braber, Senior HR business partner & Personnel development – Bilfinger Industrial Services Nederland B.V.

Referenties:

De Rijke Group

De Rijke Group maakt sinds drie jaar gebruik van MCZ voor het uitvoeren van arbeidsdeskundig onderzoek. Wanneer een medewerker langdurig arbeidsongeschikt is, schakelen wij na 1 jaar MCZ in om de mogelijkheden voor re-integratie in spoor 1 en/of 2 in kaart te brengen. Wij werken graag met MCZ vanwege hun deskundige advies, duidelijke en volledige rapportages en korte communicatielijnen. Daarnaast wordt vooral de persoonlijke aanpak – zowel naar ons als werkgever als ook naar onze medewerkers – als zeer prettig ervaren.

Ramona de Roode, HR Business Partner – De Rijke Group

Referenties:

GGZ Westelijk Noord-Brabant

In onze organisatie hadden we in het kader van verzuimbegeleiding met name in relatie tot arbeidsdeskundig advies steeds meer behoefte aan externe expertise. De deskundigheid hebben we gevonden bij MCZ. Met Alexander Geyssens werken we inmiddels al weer enkele jaren samen. Wij zien hem niet als leverancier maar als onderdeel van ons team. De vertrouwensband die we hebben opgebouwd, zorgt voor een open samenwerking. Ook op tijden dat hij niet werkzaam is bij onze instelling kunnen we altijd een beroep op hem doen, dat is precies wat we nodig hebben.

Marjon van den Berk, adviseur Verzuim & Re-integratie – GGZ Westelijk Noord-Brabant

Vaak gestelde vragen

Wij geven u de passende antwoorden

Wat is outplacement?

Outplacement, ookwel ontslagbegeleiding genoemd, is een traject met begeleidende diensten om ontslagen of met ontslag bedreigde werknemers te helpen bij het vinden van een nieuwe baan buiten de organisatie ofwel het opstarten van een eigen bedrijf als zelfstandig ondernemer.

Wanneer is er sprake van outplacement?

De aanleiding tot outplacement is ontslag of dreigend ontslag. Dat kan ontstaan door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever niet met elkaar verder willen of kunnen. Een outplacement traject heeft voor zowel werkgever als werknemer voordelen. De werknemer krijgt passend advies en vindt vaak sneller een nieuwe baan. De werkgever geeft door het verstrekken van outplacement invulling aan zijn wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid tot goed werkgeverschap.

Hoe wordt een outplacement traject uitgevoerd?

Bij MCZ bezoeken we uw medewerker meestal thuis. Bij een outplacement traject doorlopen we een 5-stappen plan. Na een intakegesprek met uw werknemer starten we een fase die in het teken van oriëntatie staat. Hierbij voeren we gesprekken, eventueel aangevuld met testen, om een goed beeld te krijgen van de beroeps en arbeidsmarkt oriëntatie te krijgen. Daarna coachen we uw medeweker op vaardigheden op gebied van o.a. solliciteren en kijken we of een stage of werkervaringsplaats een meerwaarde kan bieden. We begeleiden uw medewerker naar passend werk, waarbij we ons grote netwerk inschakelen en na plaatsing in een andere functie bieden we tijdelijke nazorg.

Wat zijn de kosten van een outplacement traject?

Een succesvol outplacementtraject kost tijd, geld en veel inspanning. Afhankelijk van de benodigde stappen en de duur van het outplacement-traject van uw medewerker, wordt het tarief bepaald. Neem vrijblijvend contact met ons op, zodat we aan de hand van uw situatie een goed inschatting kunnen geven van de kosten.

Waarom MCZ voor outplacement?

Outplacement is voor de meeste mensen geen prettige bezigheid. MCZ begrijpt dat en neemt u dit zoveel mogelijk uit handen. Met ons outplacementpakket en onze intensieve begeleiding wordt uw werknemer zoveel mogelijk ondersteund in de zoektocht naar nieuw werk. Daarnaast kunnen wij aanvullend ondersteuning verzorgen in het acceptatieproces van het verlies van de baan en aanvullende loopbaanonderzoeken aanbieden wanneer gewenst of noodzakelijk. Daarnaast heeft MCZ nauw contact met gerenommeerde werving- en selectiebureaus en HR afdelingen van veel bedrijven in de regio. Deze contacten komen vaak goed van pas. Samen met ons brede netwerk in de Zeeuwse, Brabantse en Rotterdamse arbeidsmarkt en goede contacten met het UWV, zorgt dit regelmatig voor snelle successen.

Wat is uw opbrengst na een traject via MCZ

  • Intensieve begeleiding en uitgebreide ondersteuning in de zoektocht naar nieuw werk voor uw medewerker
  • Goede kans op het vinden van een nieuwe baan voor uw medewerker
  • Een traject die voor zowel voor u als werkgever als voor uw werknemer nuttig en zinvol is en de samenwerking tot een goed eind brengt.

Download onze brochure

Zodat u het in PDF kunt downloaden en afdrukken