2e spoor en 3e spoor re-integratie

Maak gebruik van onze kennis en ervaring bij een re-integratie traject

Uw werknemer is langdurig ziek en het is onduidelijk hoe lang dit nog gaat duren.
Als werkgever bent u verplicht om samen met uw werknemer te zorgen dat hij zo snel mogelijk weer aan het werk kan.

Indien uw werknemer door medische beperkingen het eigen werk niet meer kan uitvoeren en re-integratie binnen de eigen organisatie niet mogelijk is, dan bent u verplicht vanuit de Wet Verbetering Poortwachter uw werknemer te ondersteunen bij het zoeken naar passend werk bij een andere werkgever (2e spoor re-integratie). Ook indien uw werknemer al een WIA-uitkering ontvangt, is het vaak gewenst of noodzakelijk dat deze begeleid wordt naar ander werk (3e spoor re-integratie).

Het is raadzaam om u te laten begeleiden door een re-integratiespecialist. Een specialist zoals MCZ, wij hebben uitgebreide ervaring met UWV-trajecten, door jarenlange detacheringen bij het UWV.

Onze werkwijze

In heldere stappen aan u uitgelegd

Gesprek werkgever

Tijdens een intakegesprek stellen we vast wat de arbeidsmogelijkheden van de werknemer zijn. Naar aanleiding hiervan maken we een re-integratieplan op van 6, 9 of 12 maanden.

Oriëntatie werknemer

Door gesprekken met de werknemer (meestal bij hem/haar thuis), eventueel aangevuld met testen, vormen we een helder beeld van de beroeps- en arbeidsmarktoriëntatie.

Kennis en vaardigheden

We coachen de werknemer op vaardigheden zoals sollicitatie- en presentatietechnieken en brengen hem/haar kennis bij over (oriëntatie op) de arbeidsmarkt. Belemmeringen worden aangepakt door scholing of stage of een WerkErvaringsPlaats.

Begeleiding

We bieden intensieve bemiddeling naar passend werk. Het grote netwerk van MCZ in de arbeidsmarkt levert vaak succes op. Daarnaast faciliteren we zelfstandig zoeken naar een baan, via diverse gespecialiseerde online tools.

Keuring

MCZ begeleidt de werknemer tijdens de WIA-keuring.

Nazorg

Bij plaatsing op een andere functie biedt MCZ tijdelijke nazorg.

Referenties:

Bilfinger Industrial Services

Met haar effectieve werkwijze ondersteunt MCZ onze doelstelling om zorgvuldig en voortvarend onze zieke medewerkers te re-integreren.
De onderzoeken zijn helder, de rapporten duidelijk en keurig op tijd en boven alles, de samenwerking is bijzonder prettig en levert een goede bijdrage aan ons verzuimbeleid.N

Natalie Ligthart Braber, Senior HR business partner & Personnel development – Bilfinger Industrial Services Nederland B.V.

Referenties:

De Rijke Group

De Rijke Group maakt sinds drie jaar gebruik van MCZ voor het uitvoeren van arbeidsdeskundig onderzoek. Wanneer een medewerker langdurig arbeidsongeschikt is, schakelen wij na 1 jaar MCZ in om de mogelijkheden voor re-integratie in spoor 1 en/of 2 in kaart te brengen. Wij werken graag met MCZ vanwege hun deskundige advies, duidelijke en volledige rapportages en korte communicatielijnen. Daarnaast wordt vooral de persoonlijke aanpak – zowel naar ons als werkgever als ook naar onze medewerkers – als zeer prettig ervaren.

Ramona de Roode, HR Business Partner – De Rijke Group

Referenties:

GGZ Westelijk Noord-Brabant

In onze organisatie hadden we in het kader van verzuimbegeleiding met name in relatie tot arbeidsdeskundig advies steeds meer behoefte aan externe expertise. De deskundigheid hebben we gevonden bij MCZ. Met Alexander Geyssens werken we inmiddels al weer enkele jaren samen. Wij zien hem niet als leverancier maar als onderdeel van ons team. De vertrouwensband die we hebben opgebouwd, zorgt voor een open samenwerking. Ook op tijden dat hij niet werkzaam is bij onze instelling kunnen we altijd een beroep op hem doen, dat is precies wat we nodig hebben.

Marjon van den Berk, adviseur Verzuim & Re-integratie – GGZ Westelijk Noord-Brabant

Vaak gestelde vragen

Wij geven u de passende antwoorden

Wat is re-integratie?

Re-integratie (reïntegratie) betekent dat je na (langdurige) ziekte weer aan het werk gaat. Er kan sprake zijn van re-integratie in je eigen werk of ander werk, zowel bij je eigen werkgever als binnen een andere organisatie. MCZ is gespecialiseerd in 2espoor en 3espoor re-integratie trajecten.

Wat is het verschil tussen 2e spoor en 3e spoor re-integratie?

Van re-integratie 2espoor is sprake wanneer er geen mogelijkheden zijn om de werknemer te laten re-integreren bij zijn huidige werkgever, er zal worden gezocht naar de mogelijkheden van re-integratie bij een andere werkgever. Re-integratie 3e spoor volgt als de werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid nog geen werk heeft gevonden en het UWV na keuring heeft vastgesteld dat de werknemer verminderde arbeidsproductiviteit kent.

Wanneer starten met re-integratie?

Het inzetten van een 2e spoortraject is een wettelijke verplichting voor de werkgever en zal op zijn vroegst na de achtste week van de arbeidsongeschiktheid worden ingezet.

Hoe wordt een re-integratie traject uitgevoerd?

Bij MCZ doorlopen we een 6-stappen plan. Na een intakegesprek met uw werknemer starten we een fase die in het teken van oriëntatie staat. Hierbij voeren we gesprekken, eventueel aangevuld met testen, om een goed beeld te krijgen van de beroeps en arbeidsmarkt oriëntatie te krijgen. Daarna coachen we uw medeweker op vaardigheden op gebied van o.a. solliciteren en kijken we of een stage of werkervaringsplaats een meerwaarde kan bieden. We begeleiden uw werknemer naar passend werk, waarbij we ons grote netwerk inschakelen. Tevens begeleiden we uw werknemer tijdens de WIA-keuring, inclusief het bezoek aan het UWV en na het vinden van een andere baan bieden we tijdelijke nazorg.

Wat zijn de kosten van een re-integratie traject?

Een re-integratietraject bij MCZ duurt 6, 9 of 12 maanden, afhankelijk van uw keuze. De prijs van een dergelijk traject is op aanvraag te verkrijgen. Aanvullend bieden we ondersteuning aan bij re-integratie belemmerende factoren. Denk bijvoorbeeld aan budgetsupport bij financiële problemen of psychische hulp bij rouwverwerking. Deze aanvullende begeleiding kan separaat worden geoffreerd.

Waarom MCZ voor re-integratie?

Re-integratie is voor u als werkgever geen prettige bezigheid. MCZ begrijpt dat en neemt u, indien gewenst, alles uit handen.

Met ons basispakket voldoet u aan de aan de minimale eisen van de Wet Verbetering Poortwachter zoals een intake met zoekprofiel en klantprofiel, voortgangsrapportages met sollicitatie-activiteiten en een eindrapportage.

Dit basispakket is perfect voor werknemers met een beperkte afstand tot werk. Er zijn dan ook geen re-integratie belemmerende factoren van toepassing. Tijdens het gehele traject is er wekelijks telefonisch of persoonlijk contact met de werknemer. We monitoren de vooruitgang en hebben oog voor emoties en valkuilen. Door hier actief op in te spelen, wordt de kans op succes vergroot.

Het succes van onze re-integratie trajecten is ook af te lezen aan de hoge tevredenheid van onze klanten. Dit uit zich al jarenlang in duurzame relaties. Daar zijn we trots op.

Download onze brochure

Zodat u het in PDF kunt opslaan of afdrukken